Kategorie

Najnowsze

Lato w pełni ale niestety nie pod Giewontem. Z powodu gorszej pogody w tej części kraju górale muszą liczyć straty. Ze względu na niesprzyjającą aurę obniżono ceny wynajmu apartamentów w portalu Tatrzańskie Turnie - właściciele oferują korzystne promocje i atrakcje, z których można skorzystać nawet w przypadku gorszej pogody.

Z ostatniego zestawienia średnich rocznych poziomów stopy zwrotu z wynajmu nieruchomości wakacyjnych wynika, że mamy do czynienia z 3 kwartałem z rzędu, w którym wskaźnik rentowności rośnie. Najwyższy wzrost rentowności zanotowały góry. Posiadanie apartamentu staje się opłacalne. Region ten z coraz większym nasileniem upodobali sobie mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego. Specjaliści upatrują wyjaśnienia tego stanu rzeczy przede wszystkim w ukończeniu inwestycji komunikacyjnych.


Dodany przez Irena Dziwisz | 2014/05/29

Zarządzanie nieruchomościami
Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Warszawa oraz administrowanie nieruchomościami to podejmowanie różnego rodzaju działań, które mają na celu: stymulowanie mieszkańców do prowadzenia inwestycji w infrastrukturę taką jak: systemy ewidencji parkowania, place zabaw, ogrodzenie, systemy monitoringu i dostępu a także inne, zwiększanie wartości nieruchomości - zarówno w ujęciu rynkowym, ale także użytkowym jak i estetycznym, obniżanie kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, integrowanie społeczności zamieszkujących daną nieruchomość, zwiększanie jakości życia oraz zamieszkiwania lokatorów nieruchomości.

W skład załogi firmy GMZN administrującej oraz zarządzającej nieruchomościami wchodzą nie tylko licencjonowani zarządcy nieruchomości ale również wysokiej klasy specjaliści z innych branż, których obecność jest niezbędna do profesjonalnego zarządzania. Są to elektrycy, pracownicy opiekujący się zielenią, prawnicy, ale również firmy produkujące oraz montujące bramy oraz ogrodzenia, firmy z branży RTV-AGD czuwające nad funkcjonowaniem systemów elektronicznych, konserwatorzy, inżynierowie budownictwa, instalatorzy placów zabaw, ekonomiści a także inni.

Zakres zarządzania nieruchomościami obejmuje:

- zabezpieczenie dostaw mediów,

- analizy ekonomiczne oraz bezpieczne zarządzanie finansami,

- zawieranie umów w imieniu właścicieli na wywóz nieczystości, dostawę mediów oraz innych umów zapewniających obsługę obiektów,

- pełnienie nadzoru nad realizacją prac zleconych przez właściciela,

- organizację modernizacji nieruchomości, remontów bieżących obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, napraw,

- prowadzenie biura administracji oraz obsługę techniczno-eksploatacyjną a także administracyjną obsługiwanych obiektów,

- planowanie strategiczne oraz operacyjne, a w tym przygotowanie rocznych i wieloletnich planów gospodarczych,

- prowadzenie obsługi finansowej, która obejmuje: dokonywanie bieżącej kalkulacji kosztów uwzględniającej potrzeby i oczekiwania właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej, podejmowanie kroków w stosunku do dłużników i prowadzenie windykacji należności, dokonywanie kalkulacji stawek opłat dotyczących pokrycia kosztów utrzymania części wspólnej nieruchomości, prowadzenie systemu rozliczeń opłat za własność wspólną, sprawozdawczość finansową, weryfikację faktur oraz rachunków dochodowych a także kosztowych pod względem formalnym oraz merytorycznym, prowadzenie bieżącej ewidencji przychodów i kosztów,

- organizację wyposażenia technicznego nieruchomości wymaganych przez ich producentów, oraz przeglądów nieruchomości wymaganych przepisami prawa,

- prowadzenie dokumentacji technicznych obiektów, instalacji i infrastruktury towarzyszącej,

- utrzymanie czystości obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad utrzymaniem altan śmietnikowych a także należytego stanu porządku oraz czystości obiektów,

- kontrolę a także ewidencję stanu technicznego obiektów poprzez prowadzenie nadzoru nad: utrzymanie stałej sprawności kanalizacji teletechnicznej, utrzymaniem stałej sprawności kanalizacji sanitarnej i wodno-kanalizacyjnej, utrzymanie stałej sprawności instalacji centralnego ogrzewania, utrzymanie stałej sprawności instalacji gazu, utrzymaniem stałej sprawności oświetlenia obiektów,

- doradztwo w zakresie przepisów prawa związanych z nieruchomościami, prowadzenie czynności prawnych związanych z administrowaniem oraz zarządzaniem obiektami, w tym reprezentowanie przed organami administracji publicznej.

Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami Warszawa i administrowanie nieruchomościami może być realizowane dobrze a także rzetelnie tylko przez licencjonowanego zarządcę nieruchomości, który prawidłowy przebieg swoich prac gwarantuje własnym doświadczeniem i bogatymi kwalifikacjami. Doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami nabywa się przede wszystkim obsługując bieżącą eksploatację danego obiektu.

Zdjęcia naszego reportera


nieruchomości
administracja
zarządzanie